Om os

Grundejerforeningen Lavendelvej II blev stiftet d. 28/9-2004 og dækker de lige numre på Lavendelvej i Høje-Taastrup. Der er ialt 26 medlemmer.


I 2007 blev der oprettet et vejlaug til opsparing til den fremtidige vedligeholdelse af vejarealer. Bestyrelserne i foreningerne er identiske, ligesom generalforsamlingerne holdes samme dag.


Man er pligtig til at være medlem af foreningerne.


Grundejerforeningen Lavendelvej II er medlem af den overordnede grundejerforening for Kraghave Vest, som har til formål at vedligeholde områdets fællesarealer (link --> www.kragehavevest.dk).


Foreningen har indrettet en legeplads på det grønne fællesareal mod Frøgård Alle. Alle er velkommen til at benytte legepladsen.

Oversigtskort over GF Lavendelvej II

Kontingent

Kontingent til grundejerforening og vejlaug opkræves ved besked i de enkeltes postkasser efter vedtagelse af budgettet på generalforsamlingen for henholdsvis grundejerforening og vejlaug.


Grundejerforeningen har konto 5021 0001533711 i Jyske Bank. Indbetal det fulde beløb på denne konto. Kassereren foretager overførselen til vejlaugets konto.


Husk at angive dit vejnummer som reference.